Luna is wat ze een "ziener" noemen, of een helderziende. De kaarten van Mle Lenormand, of die van Moeder Aarde, de kristallen bol of haar kleine rode ITjing zijn voor Luna handige hulpmiddelen om wat ze aanvoelt te vertalen naar de leefwereld van de vrager, om het antwoord te helpen formuleren op een specifieke vraag.

Een beetje zoals muzikanten partituren gebruiken, of verhalenvertellers rijmelarij...


Luna omschrijft het zelf eerder zo: “Het zijn verhalen die op mij afkomen als frequenties, energieën, kleuren, vibraties, klanken. Die zijn herkenbaar doordat ze verbonden zijn met de vier elementen: water, lucht, aarde & vuur.”


Wanneer Luna in haar concentratie verbonden is met de natuur, de aard van de dingen, de mensen, dan weet zij. En wat ze weet, vertelt ze. Met haar verhaal schept ze helderheid in de geest van de vrager.

Ook op foto's kan Luna haar concentratie vestigen en het verhaal uit het portret lezen.

zondag 21 juni 2009

Luna-Li, Kind van het Vuur en de verhalen van Moeder Aarde

Luna-Li, Kind van het Vuur en de verhalen van Moeder Aarde

Het hert staat oog in oog met de jager. Voordat de jager zijn pijl afschiet zegt het Hert tegen de jager: "Je mag mijn leven nemen, maar beloof me dat je alles zal gebruiken dat ik je geef: mijn vacht om je warm te houden, mijn hoeven om instrumenten te maken, mijn gewei om je schouw te sieren,..."

Een pratend hert? Is dit een sprookje? Noem het een sprookje, een legende of een vertelling, als we verhalen horen vertellen, komen we in een magische wereld terecht, waarin we ons willoos laten leiden door onze verbeelding. We mogen ons vooral geen vragen stellen omtrent de aard van de gebeurtenissen, want die zijn wat ze zijn (natuurlijk kan een hert niet praten!). Een sprookje of een vertelling heeft een eigen wetmatigheid die men moet aanvaarden. Wie in discussie treedt, begrijpt het wezen van de vertelling niet.

Ouders vertellen hun kinderen sprookjes om ze een bepaalde boodschap mee te geven, of in de hoop ze iets te leren. De kinderen van deze tijd zijn ’anders’. We kunnen er niet langer omheen dat steeds meer kinderen met hun uitspraken en handelingen ook vaak een boodschap hebben voor ons. Spelenderwijs leren zij ons spirituele levenslessen. Ze maken ons duidelijk dat ze eerder vanuit intuïtie dan vanuit een verstandelijk beredeneren leven en dat ze zich heel bewust zijn van zichzelf en de prikkels uit hun omgeving. We spreken over Indigokinderen, Nieuwe Tijdskinderen, Kristalkinderen.

Luna-Li nodigt alle kinderen van het
Parkkaffee uit om zich de woensdagnamiddag tussen 15uur en 17uur te verzamelen rond de woonwagen van de verhalenverteller Joe Baele. Aan de hand van de symboliek uit de verhalen van de Prairie Indianen over Moeder Aarde en haar kinderen, beginnen we de namiddag met een kort zuiveringsritueel en een verankeringsritueel (we gaan in de heilige hoepel staan en wierook branden, we gaan als een boom op moeder aarde rusten, met onze wortels diep in de grond, we slaan op de trom om de hartslag van Moeder Aarde te voelen,...). Daarna zal Luna-Li elke jonge krijger een totemdier (raaf, wolf, hert, dolfijn, hond,...)toekennen. Voor elk Totemdier heeft Luna-Li een verhaal, dat zich gemakkelijk laat verweven met de boodschap die zij aan elk kind persoonlijk wil meegeven. Ze zal de kinderen vertellen over hun unieke kracht en samen met hen op zoek gaan in het park naar de krachtvoorwerpen die Moeder Aarde hen die dag aanreikt.

We sluiten de dag af met verhalen en spelletjes rond wisselende thema 's (rekening houdend met de wisselende weersomstandigheden):
1. De natuurelementen, zoals de Donderwezens, Stenen Volk, Staand Volk, ...
2. De rituelen: Beschilderd Gezicht, Weggeefceremonie, Oorlogsveren, Zonnedans, ...
3. De instrumenten zoals de medicijnbundel, de Praatstok, de Trom, de Krachtveer, ...

Voor kinderen vanaf 4 jaar. Jongeren ook welkom! Luna-Li vraagt een bijdrage van 5 euro per deelnemer. De opbrengst schenkt zij aan
Cheyenne Children Services, een non-profit organisatie die zich oa. inzet voor betere leef- en leeromstandigheden voor Cheyenne kinderen die leven in de Northern Cheyenne Reservation, South Eastern Montana, Home of the Morningstar People.

Je kan best vooraf inschrijven, zodat Luna-Li voldoende materiaal en eventueel extra opvang kan voorzien. Inschrijven kan via mail :
LunaLi@skynet.be